poniedziałek, 18 listopad 2019

Terapia grupowa to forma leczenia/rozwoju osobistego poprzez kontakt z większą ilością osób o podobnej lub jednakowej specyfice problemów. Grupa jest miejscem zdobywania wiedzy o sobie, przyjrzenia się swojemu funkcjonowaniu w relacjach interpersonalnych.W takiej relacji uczestnik grupy poznaje siebie zarówno na poziomie świadomym, jak i na głębszych poziomach świadomości. Każda osoba, która chce korzystać z takiej formy terapii, zapoznaje się i akceptuje normy grupy, którą będzie współtworzyła. Uczestnictwo w grupowej terapii wpływa korzystnie na budowanie zdrowego poczucia własnej wartości, przez co zwiększa szansę na zdrowienie i radość z wprowadzanych zmian w swoim dotychczasowym życiu.

 

 

Jeśli chcesz być informowany o nowych wydarzeniach zapisz swój adres e-mail! Dziękuję